• Grafikk: Egil Schmidt

Kårstø-rensing kan reddes av Statoil