Vil ha tunnel under Sømmevågen

Nå starter reguleringen av krysset Sømmevågen Vest og Flyplassvegen.