• Reidun Gudmestad

Psykiatrisamarbeid til vurdering

Klepp har trekt seg. Time og Gjesdal vil vera med vidare. Det interkommunale psykiatri tilbodet ved Klokkartunet i Hå skulle løysa utfordringar for jærkommunane.