AmS dømt for overprising

Gulating lagmannsrett slår i en enstemmig, prinsipielt viktig dom fast at Arkeologisk Museum i Stavanger overpriser arkeologiske utgravinger.