Meldte om trusler på forhånd

Mannen som er mistenkt for drapet i Forsand informerte for en tid tilbake lensmannskontoret i Strand og Forsand om at han følte seg alvorlig truet av den nå avdøde 40-åringen. På bakgrunn av dette har nå Stavanger Politikammer overtatt ledelsen av etterforskningen.