Fyr og viten

Tungenes fyr kan bli del av et nasjonalt fyrmuseum og vitensenter i Rogaland.