Eget nettverk for jenter

De er født i forskjellige land, lever i forskjellige kulturer og bor i forskjellige kommuner. Eneste fellestrekk er at de er jenter. Nå danner de eget nettverk.