Flere muligheter etter Legevakten

Når Legevakten i neste uke flytter ut, er det rom for enda mer dagkirurgi ved Sandnes sykehus.