Nei til antirasistisk sone

Nei til Sandnes som antirasistisk sone, neitil egne senter for innvandrere og nei til kvotering vedansettelser. Dette ble resultatet da Utvalg for omsorg i gårbehandlet handlingsplanen for bedre integrering av flyktninger oginnvandrere.