Gravplassen på Ålgård blir utvidet

Så har kommunestyret i Gjesdal talt: Med 16 mot ni stemmer vedtok politikerne i går kveld å utvide den eksisterende gravplassen på Ålgård. Etter 20 års vingling i saken, er en beslutning tatt.