• Spesielt på lørdagene er det ofte kø av biler som vil parkere på Jorenholmen, til tross for at det er ledig plass i andre anlegg. Pål Christensen

Fraråder nytt parkeringsanlegg

Stavanger parkering er redd folk vil foretrekke kjøpesentre utenfor sentrum når Jorenholmen rives til fordel for et nytt anlegg under Nytorget. Parkeringsselskapet mener i tillegg at et nytt anlegg vil bli for dyrt.