• Eldreomsorgen må skjermes, mener flere av partiene. Anders Minge

Dette vil de kutte – og noe vil de skjerme

Stavanger kommune må kutte for mellom 250 og 400 millioner kroner i neste års budsjett. Vi har spurt partiene hva de vil gjøre.