Viksveen må vente

Borgarting lagmannsrett har forkastet kjæremålet fra Stein Viksveen. Det betyr at han ikke får innsyn i dokumentene som danner grunnlaget for siktelsen mot ham før 1. april. –Dette er for drøyt, mener Viksveens advokat, Atle Helljesen.