Kartevold-pris til nyskaper

Under Ullandhaugkonferansen torsdag i neste uke blir Mauritz Kartevold-prisen utdelt for første gang. Prisen skal stimulere til nyskaping på ulike felt.