Ut av misjonen for å bli prest

I går avla Aslaug Austbø presteløftet. Vegen har vore lang. Mellom anna har ho måtta ta farvel med sin eigen misjonsorganisasjon, Misjonssambandet.