• I Gravarsveien/fylkesvei 332 er det allerede satt opp intensivbelysning over fotgjengerovergangene. Gangfelt og fotgjengere blir mye synligere Fredrik Refvem

Mer lys gjør fotgjengerne synligere

Flere steder er det blitt sikrere å være både fotgjenger og bilist, men snart er pengene brukt opp.