• Her er Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) fotografert under trening på Skipper Worse, stedet som er gjenstand for en solid dose skryt i en IBM-rapport som gjennomgår eldreomsorgen i Stavanger med tanke på framtidige tiltak. Ordføreren har hatt et overordnet ansvar for arbeidet. Per A. Thorbjørnsen (V), t.h., og Bjarne Kvadsheim (Sp), bak, får etter hvert rapporten til politisk behandling. Pål Christensen

Oldemor på video surfer eldrebølgen

Eldrebølgen rammer Stavanger hardt om ikke grep tas i nær framtid. Løsningen er trening, en ny tenkemåte og selvhjulpne 80-åringer på videolink.