Terrassefester, slåssing og promillekjøring

Det har vært en forholdsvis rolig natt i politidistriktet.