• Denne seilbåten ble dumpet for 10 -15 år siden og har fremdeles ikke blitt hentet. Privat

Strendene på Uskener blitt en svinesti

Lenge har friluftsområdene vært forurenset av skipsvrak og søppel, men det er kun hytteeiere og beboere som gjør forsøk på å rydde opp.