• Annbjørg Lyngås (fra venstre), Dag Lyngås, Torstein Norheim, Asta Marie og Tor Tollefsen er frustrerte over at de må bo ved siden av noe som fortoner seg som en søppelplass. Syed Ali Shahbaz Akhtar

- Vi kan jo ikke ha det slik

Mens kommunen sliter med å finne en varig oppholdsplass for omreisende, klager folk på forsøpling. I Strandgata raser naboer mot kommunens håndtering av problemet.