• Her svinger verdens lengste elbil-parade inn i Arne Garborgs veg, Brynes mest trafikkbelastede gate. En fartsgrense ned mot 20 km/t er tiltak som nå vurderes for å redusere trafikken gjennom sentrum. Carina Johansen

Må farten ned til 20 km/t?

Jærens travleste kryss er mer sprengt enn kommunen var klar over. Ny ringvei på Bryne fungerer ikke som omkjøringsvei for sentrum.