• Cardinal-sjef Tom Erichsen har tatt en rekke grep for å unngå sanksjoner fra Stavanger kommune for alkoholreklame. Han etterlyser sunn fornuft, bedre informasjon og likebehandling. Fredrik Refvem

Gammel alko-reklame kan være kunst

Flertallet av politikerne i Stavanger går inn for å myke opp reglene om alkoholreklame.