• Idrettsanlegg er midt i blinken på Iglemyr. (Foto: Google earth)

Veien åpen for svømmeanlegg

For én måned siden sa flertallet i bystyret i Sandnes nei til å prioritere idrettsanlegg på Iglemyr. Tirsdag sa et enstemmig formannskap ja med ettertrykk.