Byretten kan ta POT-saker

Førstelagmann Arne Fanebust i Gulating lagmannsrett har nå klarert to dommarar i Stavanger byrett for å behandla overvakingssaker.