Lykke til fra Rovik

SANDNES: Prior må få lov til å etablere seg der selskapet mener det er mest hensikstmessig, sier sandnesordfører Jostein Rovik.