- Vil diskrimineringen til livs

Inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) la fredag fram regjeringens politikk for mennesker med utviklingshemming. Men det var ikke til stående applaus.

Inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV).
 • Tone Pedersen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

– En utvanning av politikken, sier professor Jan Tøssebro ved NTNU.

– Bra at vi er kommet på dagsorden før høstens valg, sier Jens Petter Gitlesen, leder av Norsk forbund for utviklingshemmede.

Flere år med medieavsløringer, nedslående forskningsresultater og interessegruppers og politikeres dragkamp har ledet til stortingsmeldingen ”Frihet og likeverd – om mennesker med utviklingshemming”.

Les også

Vant sitt livs kamp

— Regjeringen vil jobbe for at mennesker med utviklingshemming anerkjennes som likeverdige samfunnsborgere. Fortsatt blir mennesker med utviklingshemming utsatt for diskriminering, trakassering og overgrep. Dette vil vi til livs, sa inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen da hun la frem meldingen fredag.

- En vei å gå

Hun sier ”det har skjedd betydelige framskritt i utviklingshemmedes levekår etter gjennomføringen av ansvarsreformen, som ble igangsatt i 1991. Samtidig viser hennes kartlegging ”at det fortsatt er en vei å gå for at personer med utviklingshemming oppnår faktisk og reell likestilling, selvbestemmelse og deltakelse”.

Vi vil diskrimineringen, trakasseringen og overgrepene av utviklingshemmede til livs.

Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet vil bli motoren i en satsing på å bedre levekår og rettssikkerhet. SV-statsråden peker på fem problemområder, hvor det er gangsatt og bør komme flere tiltak i årene som kommer:

 • Selvbestemmelse
 • Rettssikkerhet
 • Kvalitet i opplæringen
 • Deltakelse i arbeid
 • God helse og omsorg

Flere av Thorkildsens tiltak handler om å kartlegge og innhente mer kunnskap, bygge opp kompetanse i tjenesteapparatene, samt skape et bedre samarbeid mellom det offentlige og ”det sivile samfunn” – før nye tiltak igangsettes.

- Unngår det viktigste

Jan Tøssebro, professor ved NTNU i Trondheim, er trolig den forskeren som har fulgt utviklingshemmedes vei fra HVPU-reformen til i dag tettest. Etter å ha lest stortingsmeldingen fredag, sier han følgende til Aftenbladet.

— Foranledningen var at stortinget ba om en utredning knyttet til noen punker hvor skoen trykket. Regjeringen har valgt å gå mye bredere ut. Det kunne vært fornuftig. Men denne meldingen innebærer ikke en utvidelse, men en utvanning. Den blir for generell.

Tøssebro anser framveksten av store institusjonsliknende bofellesskap i Kommune-Norge som én av de viktigste utfordringene.

— Men i regjeringens melding er jeg ikke i stand til å finne noe nytt. Regjeringen burde i hvertfall ha diskutert muligheten for å legge sterkere føringer på kommunene, for å motvirke den nyinstitusjonaliseringen vi har sett de senere årene, sier Tøssebro.

Regjeringen fjerner blikket fra der skoen trykker.

Professoren mener også at Thorkildsen tar for lett på at for få utviklingshemmede er i arbeid. Han mener hun blant annet lar være å omtale:

 • At andelen utviklingshemmede som ikke har et dagtilbud er tredoblet siden 1995. * At én av fire personer i kommunale dagsentre burde hatt et tilbud om Varig tilpasset arbeid (VTA).
 • At stadig flere dagsentre minner mer om fritidstilbud enn arbeidstilbud.

— Regjeringen overser alt dette på en måte som gjør at den fjerner blikket fra der skoen trykker. Meldingen ser bort fra at utviklingen de senere åra har vært stikk i strid med ansvarsreformens intensjon, sier Tøssebro.

På dagsorden

Jens Petter Gitlesen, leder av Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), er først og fremst er glad for at meldingen ble ferdig før høstens stortingsvalg.

— Det er mye som kunne vært bedre og mer konkret. Men en stortingsmelding er bare en rapport fra regjeringen. Det viktige nå er at vi er på den politiske dagsorden før valget, og meldingen trolig behandles i stortinget til høsten. Vi skal kjempe for at stortingsrepresentantene kommer med en masse merknader til meldingen, sier NFU-lederen.

Publisert:
 1. Politikk

Mest lest akkurat nå

 1. Bytter ut svin med vin: – Drømmen er en musserende vin som passer til komle

 2. Ny utrolig rekord for Haaland

 3. Storbritannia strammer inn på koronareglene

 4. Vogntog mot personbil - mann satt fastklemt

 5. Kunngjorde at han legger opp - nå vurderer Bryne-profilen å gjøre helomvending

 6. Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien er død