• Formannskapet ber Vegvesenet gjøre en rekke justeringer av bomringen, slik at flere veier i Eiganes og Tasta-området likevel kan forbli åpne.

Stavanger krever ny runde om bomplasseringer

Et enstemmig formannskap i Stavanger krever at Vegvesenet tar en ny runde om en rekke av de nye bommene som er foreslått plassert rundt Stavanger sentrum.