Fra epler til golf i Hjelmeland

Nær 3000 frukttrær er hogd ned for å gjøre plass til Hjelmelands første mikrogolfbane.