Skolen er bedre enn sitt rykte

Kor høge e' du? Kor bor du? E' du go'e i engelsk? Kor gammale e' du?