• - Jeg kommer til å be om at politi og riksadvokat denne gangen gjør et unntak, og sender prøvene til analyse hos et eksternt laboratorium, sier advokat Arvid Sjødin. Knut S. Vindfallet

Anbefaler ikke ny vurdering av Birgitte-spor

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at det ikke gjennomføres en ny vurdering av de biologiske sporene fra etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs i 1995.