• – 666 er et belastende tall i Bibelen, og ettersom Bibelen står svært sentralt på Fredly, ville det vært godt å slippe å ha en slik adresse. Jeg kommer til å kontakte kommunen og be om at husnummeret endres, sier Vidar Gjesdal, styreformann på bedehuset. Lena Fjeldheim Goursand, Gjesdalbuen

Bedehuset fikk «dyrets tall»

Fredly bedehus fikk tildelt det belastede gatenummeret 666.