Kø for rusbehandling

Mangel på avrusningstilbud og boliger skaper flaskehalser i begge ender av behandlingen av rusmisbrukere. De må vente lenge for å komme både inn på og ut fra institusjonene.