Livredde(nde) lærere

De redder og lemper hverandre på land. Står nærmest på hodet på 4 meters dyp. Alt for å bevise at de er mer livreddende enn livredde.