Hjelpende hender på løpende bånd

SOKNDAL: I løpet av få vår— og sommermåneder har Stiftelsen «En hjelpende hånd» fra Sokndal lagt bak seg tusenvis av mil fordelt på fem turer med hjelpesendinger til bestemmelsessteder i Øst Europa. I kveld går ny forsyning sko og klær til gatebarn i Bucuresti i Romania.