• Sigve Ims er klar til å ta fatt som sogneprest i Riska. Hans Petter Jacobsen

Riska får ny sogneprest

I august begynner Sigve Ims som sogneprest i Riska sogn.