• Et utenforstående sivilt vitne er avhørt og innhentet lydloggen fra politidistriktet er innhentet. Karl Bøe

- Holder på med vitneavhør

Spesialenheten etterforsker politijakten på Jåttå.