Bru over Gandsfjorden viktigst

Tilhengere av bru over Gandsfjorden har ennå ikke gitt opp. De vil ha en fjordforbindelse inn i planen for utbygging på Nord-Jæren. Planen skal vedtas i Fylkestinget 10. oktober.