Hjelpevergen har mange oppgaver

KLEPP: Ein hjelpeverge har langt fleire oppgaver enn å ta seg av økonomien til den psykisk utviklingshemma, fastslår Torill Egeland i Klepp.