• Bistandsadvokat Anne Kroken hilser på Vidar Helgheim, som forsvarer den 44-årige slovaken. I bakgrunnen Robert Dyrnes Hovland som forsvarte den hovedtiltalte. Jon Ingemundsen

- Alle vilkår for forvaring tilstede

Den 42 år gamle hovedtiltalte er i Stavanger tingrett dømt til forvaringsstraff med en ramme på sju år og med en minstetid på fire år.