Internasjonalt Hus er fylt

Det blir fullt hus når Internasjonalt Hus i Hillevåg i Stavanger tas i bruk i midten av august.