Mye på spill for POT

Viksveen-saken er en kritisk sak for over-våkingstjenesten, mener Reiulf Steen. Han frykter at tjenesten kan komme svekket ut dersom siktelsen mot Viksveen ikke holder mål. Den tidligere Ap-lederen mener det haster å få mer innsyn i hva siktelsen mot Viksveen bygger på.