SFT forlenger høyringsfrist

Statens Forurensningstilsyn (SFT) manglar enno viktig informasjon i samband med kvikksølvutsleppa frå Ermaet Norway i Sauda. Difor blir høyringsfristen for utsleppsløyvet utsett.