Vil skjenke lenger i Time

Skjenketidene i Time utvides med én time både på hverdags— og helgekvelder, men det blir fortsatt forbud mot alkohol i kommunale bygg.