- Vi er ikke ute med millimetermål

Samstemte politikere mener byggesaksavdelingen i kommunen opptrer firkantet. Byggesakssjef Mette Cecilie Nystrøm Brox kjenner seg ikke igjen.