Slåsskamp på Hå asylmottak

To menn har vært i slåsskamp.