• Leif Otto Steen, Aud Sigrunn Larsen og Hanna Løvskeid jobber som frivillige på Rovik bo og aktivitetssenter. De er blitt en god gjeng og i dag koser de seg med en kopp kaffe på "Treffen", dagligstuen der tiden har stått litt stille. Anders Minge

Behovet for frivillige vokser

Syke beboere trenger frisk luft og en hånd å holde i. Til det trengs det flere frivillige.