• Diskusjonen om at politiet i Norge ikke får benytte det private DNA-instituttet Gena på Ullandhaug i Stavanger til å utføre DNA-analyser i kriminalsaker i Norge, har pågått lenge. Jonas Haarr Friestad

Folkehelseinstituttet: Fant ikke svarGENA: Fant fullverdig svar

Politiet sendte et identisk DNA-spor til to laboratorier. Svarene ble helt ulike.