Sjøfartsdirektøren nekter å gå

Sleipner-etterlatte og overlevende fikk ikke gjennomslag for kravet om Sjøfartsdirektørens avgang under møtet i Haugesund i går.