Budsjettskjæringen fortsetter i Sola

Hverken rådmannen eller politiker Rein Osmundsen mener uttalelsen fra Hovedarbeids— miljøutvalget er mistillit til den politiske ledelsen i Sola.