Langfingret stamgjest i sentrum

Byens desidert høyeste byggverk har ikke mange bånd som binder til Sandnes, men nekter likevel å flytte.